Privacybeleid

Beheer van bankgegevens

Kit-survie.org slaat geen creditcardnummers op die door de gebruiker zijn ingevoerd en heeft geen toegang tot deze informatie. Deze worden veilig en versleuteld doorgegeven via de externe services Stripe en Paypal, die kit-survie.org informeren over het succes of mislukken van de betaling, en geen andere informatie bekendmaken aan kit-survie.org. Deze platforms worden het meest gebruikt door handelaarsites en garanderen de veiligheid van transacties, evenals de onmogelijkheid voor iemand om toegang te krijgen tot bankgegevens als de kit-survie.org-site zou worden gehackt.

Beheer van andere persoonlijke gegevens

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de kit-survie.org site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de inwisseling van de site kit-survie.org en zijn rechten machtigt Justin Deslée om de genoemde informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens op te slaan en te wijzigen ten aanzien van van de sitegebruiker van kit-survie.org.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de site kit-survie.org worden, in overeenstemming met artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gegevens met betrekking tot de gebruiker alleen verzameld voor de behoefte aan de dienst die door de site wordt aangeboden, dat wil zeggen dwz orderverwerking. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site kit-survie.org wordt dan geïnformeerd over de verplichting deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet op persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar kit-survie.org ([email protected]).

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.