Verkoopvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan enerzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen op de website kit-survie.org en hierna “de koper” genoemd. En anderzijds door Kit-Survie.org, met maatschappelijke zetel op 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Frankrijk), geregistreerd onder het SIREN-nummer 507783785 hierna Kit-Survie.org genoemd.

Doel van deze voorwaarden

 

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de koper en Kit-Survie.org te definiëren, en de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen via de e-commercesite Kit-Survie.org, ongeacht of de koper professioneel of particulier is. De aankoop van goederen of diensten via de kit-survie.org website is onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Kit-Survie.org. Kit-Survie.org behoudt zich ook het recht voor om de verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn dan de voorwaarden die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Kenmerken van de diensten en producten aangeboden door Kit-Survie.org

 

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die gepubliceerd is op de website kit-survie.org. Deze producten en diensten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

 

De foto’s in de Kit-Survie.org catalogus zijn niet-contractueel en kunnen geen perfecte gelijkenis garanderen met de producten die te koop worden aangeboden, met name wat betreft de kleuren, die onderhevig zijn aan variaties.

Prijslijst

 

De prijzen in de catalogus van Kit-Survie.org zijn inclusief alle belastingen in euro’s en inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) die van toepassing is op de dag van de bestelling. Wijzigingen in het btw-tarief kunnen worden doorberekend in de prijzen. Kit-Survie.org behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus staat op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, de enige prijs is die van toepassing is op de koper. De prijzen in de catalogus zijn exclusief verzendkosten.

Geografische gebieden

 

Distributie van de op kit-survie.org gepresenteerde producten en diensten is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn op het Europese continent en in de Europese Economische Ruimte. Aan deze twee voorwaarden moet worden voldaan om levering mogelijk te maken.

Bestel op Kit-Survie.org

 

Kopers die een product of dienst willen kopen, moeten :

  • Vul het identificatieformulier in met alle gevraagde gegevens of log in op je klantenaccount als je die hebt;
  • Vul het online winkelmandje in en voeg alle referenties toe voor de producten of diensten die je hebt gekozen;
  • Bevestig je bestelling nadat je deze hebt gecontroleerd en de algemene verkoopvoorwaarden hebt geaccepteerd.
  • Bevestig je bestelling en betaal volgens de algemene voorwaarden.

Bevestiging van de bestelling impliceert aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, erkenning van volledige kennis ervan en afstand van het recht om zich te beroepen op eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde transacties. De verkoper stuurt een e-mail ter bevestiging dat de bestelling is geregistreerd en dat de bestelling is verzonden, met een trackingnummer.

Betalingsvoorwaarden

 

De prijs moet worden betaald wanneer de bestelling wordt geplaatst of wanneer deze wordt verzonden, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode (zoals aangegeven op het moment van betaling).

Betalingen worden gedaan met een creditcard, via een beveiligd systeem dat gebruikmaakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer), zodat de verzonden informatie softwarematig wordt versleuteld en derden deze niet kunnen lezen tijdens het transport over het netwerk.

 

De rekening van de koper wordt gedebiteerd wanneer de bestelling wordt geplaatst voor het bedrag van de producten en, indien van toepassing, de leveringskosten.

Leveringen en levertijden

 

Alle producten worden opgeslagen in het magazijn van Kit-Survie.org in Frankrijk.

Bestellingen worden verzonden op de dag dat ze worden geplaatst, uiterlijk de volgende dag. Ze worden verzonden per aangetekende zending of Colissimo (La Poste-diensten in Frankrijk), afhankelijk van het aantal en het gewicht van de artikelen. Dit is om levering mogelijk te maken binnen 3 dagen voor Frankrijk en 5 dagen voor andere landen, met uitzondering van eventuele vertragingen door La Poste buiten de controle van Kit-Survie.org.

Leveringen vinden plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier, dat alleen binnen het overeengekomen geografische gebied kan liggen. De risico’s worden gedragen door de koper vanaf het moment dat de producten het terrein van Kit-Survie.org hebben verlaten.

Levertijden worden slechts bij wijze van indicatie gegeven; als ze langer zijn dan dertig dagen vanaf de besteldatum, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de koper worden terugbetaald. In geval van transportschade moet binnen drie dagen na levering een gerechtvaardigde klacht worden ingediend bij de vervoerder.

Terugtrekking

 

Kopers die geen professionele personen zijn, hebben recht op de herroepingstermijn zoals bepaald door de wetgeving van hun land. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, neem je contact op met Kit-Survie.org via het contactformulier op de site of per e-mail op [email protected].

Daarna moet het product binnen 30 dagen worden teruggestuurd naar Kit-Survie.org, voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die voor rekening van de klant blijven.

Restitutie vindt alleen plaats als het product en de verpakking intact zijn.

Aansprakelijkheid van verkopers en intellectueel eigendom

 

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de website Kit-Survie.org. zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Kit-Survie.org.

Niemand mag elementen van de site, software, beeld of geluid, reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.

Service na verkoop

 

De naverkoopdienst van Kit-Survie.org is beschikbaar via e-mail op [email protected].

Ons team beantwoordt graag al je vragen over overlevingsuitrusting.

Persoonlijke gegevens

 

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 kunnen persoonsgegevens van kopers automatisch worden verwerkt. Kit-Survie.org behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, onder andere door het gebruik van cookies, en, indien gewenst, de verzamelde informatie door te geven aan commerciële partners. Browsen op Kit-Survie.org betekent dat je akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van cookies.

 

Kopers kunnen bezwaar maken tegen de openbaarmaking van hun gegevens door Kit-Survie.org hiervan op de hoogte te stellen. Gebruikers hebben ook het recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op hen betrekking hebben, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978. De geautomatiseerde verwerking van informatie, waaronder het beheer van e-mailadressen van websitegebruikers, is aangemeld (nr. 1787089) bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL).

Archivering / Bewijs

 

Kit-Survie.org. zal bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Franse Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde gegevens van Kit-Survie.org zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Beslechting van geschillen

 

Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken van Parijs bevoegd, ongeacht de pluraliteit van de gedaagden of de introductie van derden.