Verkoopvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden enerzijds gesloten door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen op de site kit-survie.org en hierna “de koper” genoemd. En anderzijds door Kit-Survie.org, waarvan het hoofdkantoor is 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon, geregistreerd onder het nummer SIREN 507 783 785, hierna Kit-Survie.org genoemd.

Doel van deze voorwaarden

Het doel van deze verkoopvoorwaarden is om de contractuele relatie tussen de koper en Kit-Survie.org te definiëren, en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de e-commerce site van Kit-Survie.org, dat de koper hetzij professioneel of particulier. De aanschaf van een goed of een dienst via de site kit-survie.org is onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Kit-Survie.org. Bovendien behoudt Kit-Survie.org zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn dan die van kracht op de datum van de bestelling die door de koper is geplaatst.

Kenmerken van de diensten en producten die worden aangeboden door Kit-Survie.org

De aangeboden producten en diensten zijn vermeld in de catalogus die is gepubliceerd op de site kit-survie.org. Deze producten en diensten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

De foto’s in de Kit-Survie.org-catalogus zijn niet-contractueel, ze kunnen geen perfecte gelijkenis met de aangeboden producten garanderen, met name wat betreft de kleuren, die onderhevig zijn aan variaties.

Tarieven in rekening gebracht

De prijzen die in de Kit-Survie.org-catalogus verschijnen, worden weergegeven inclusief alle belastingen (TTC) in euro’s en houden rekening met de belasting over de toegevoegde waarde (btw) die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijzen. Kit-Survie.org behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus verschijnt op het moment van de bestelling de enige is die van toepassing is op de koper. De prijzen vermeld in de catalogus zijn exclusief bezorgkosten.

Geografische gebieden bediend

De distributie van de producten en diensten die op kit-survie.org worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die op het Europese continent en in de Europese economische ruimte wonen. Aan deze twee voorwaarden moet zijn voldaan om levering mogelijk te maken.

Bestellingen op Kit-Survie.org

De koper die een product of dienst wil kopen, moet:

    • Vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden of maak verbinding met zijn klantenaccount als hij er een heeft;
    • Vul het online bestelmandje in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
    • Valideer uw bestelling nadat u de algemene verkoopvoorwaarden heeft gecontroleerd en aanvaard.
    • Bevestig uw bestelling en betaal volgens de gegeven voorwaarden.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, de erkenning hiervan volledig op de hoogte te zijn en het afstand doen van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Een bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard. De verkoper stuurt een e-mail met een bevestiging van de geregistreerde bestelling en vervolgens een bevestiging van de verzending van de bestelling met een trackingnummer.

Betaalvoorwaarden

De prijs is verschuldigd bij bestelling of verzending, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode (vermeld bij betaling).

Betalingen worden gedaan met een creditcard, ze worden gedaan via een beveiligd systeem dat SSL (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de verzonden informatie wordt gecodeerd door software en geen derde partij deze kan accepteren. kennis tijdens transport op het netwerk.

Bij het bestellen van het aantal producten en, indien van toepassing, de bezorgkosten wordt de rekening van de koper gedebiteerd.

Leveringen en verzendtijd/h2>

Alle producten worden opgeslagen in Frankrijk, in het magazijn van Kit-Survie.org.

Bestellingen worden de dag van de bestelling verzonden, uiterlijk de volgende dag. Ze worden uitgevoerd per aangetekende brief of via Colissimo (diensten van La Poste in Frankrijk), afhankelijk van het aantal en het gewicht van de zendingen. Dit is bedoeld om levering binnen 3 dagen voor Frankrijk en binnen 5 dagen voor andere landen mogelijk te maken, met uitzondering van eventuele vertragingen van La Poste waarop Kit-Survie.org geen invloed heeft.

Leveringen worden gedaan op het adres dat op het bestelformulier is vermeld, dat alleen binnen het afgesproken geografische gebied kan zijn. De risico’s zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de producten het terrein van Kit-Survie.org hebben verlaten.

Levertijden zijn slechts indicatief; als deze meer dan dertig dagen na de bestelling duren, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald. Bij transportschade dient binnen drie dagen na levering een gemotiveerd protest te worden ingediend bij de vervoerder.

Intrekking

Kopers, niet-professionele particulieren, profiteren van de herroepingstermijn waarin de wetgeving van hun land voorziet. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Kit-Survie.org op de hoogte worden gebracht via het contactformulier van de site of op [email protected].

Vervolgens moet het product binnen 30 dagen aan Kit-Survie.org worden geretourneerd voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van retourkosten die voor rekening van de klant blijven.

Vergoeding kan alleen plaatsvinden indien het product en de verpakking intact zijn.

Aansprakelijkheid van de verkoper en intellectuele eigendom

De verkoper is in het online verkoopproces alleen gehouden door een middelenverbintenis, zijn verantwoordelijkheid kan niet worden gedragen voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, breuk service of andere onbedoelde problemen.

Intellectueel eigendom
Alle elementen van de Kit-Survie.org-site. zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Kit-Survie.org.

Niemand is geautoriseerd om elementen van de site te reproduceren, te gebruiken, te herdistribueren of voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, te reproduceren, of het nu gaat om software, beeld of geluid.

Dienst na verkoop

De after-sales service van Kit-Survie.org is per e-mail beschikbaar op [email protected]

Ons team beantwoordt graag uw vragen over het onderwerp survivaluitrusting.

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet op computers, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kan nominatieve informatie met betrekking tot kopers geautomatiseerd worden verwerkt. Kit-Survie.org behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, onder meer door cookies te gebruiken, en, indien gewenst, om de verzamelde informatie door te geven aan zakenpartners. Navigatie op Kit-Survie.org impliceert acceptatie van het verzamelen en gebruiken van genoemde cookies.

Kopers kunnen bezwaar maken tegen de openbaarmaking van hun contactgegevens door Kit-Survie.org hiervan op de hoogte te stellen. Evenzo hebben gebruikers recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op hen betrekking hebben, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978. De geautomatiseerde verwerking van informatie, inclusief het beheer van e-mailadressen van sitegebruikers was het onderwerp van een verklaring (nr. 1787089) aan de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheid (CNIL).

Archivering / bewijs

Kit-Survie.org. aankooporders en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde registers van Kit-Survie.org zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Geschillen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van een geschil wordt de jurisdictie toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Parijs, niettegenstaande de veelheid aan gedaagden of beroep op garantie.